home
news
biography
paintings
drawings
lithographs
installations
contact
about me exhibitions    
 

‘Juist in de kunst ben ik op zoek naar vrijheid!’

Variatie

In haar leven als kunstenaar wordt Joke niet gelukkig als ze zich maar middels één soort kunstzinnigheden zou uiten. Sommige mensen vinden haar wel eens eigenwijs. ‘Joke, waarom leg je je niet toe op portretten?’ ‘Waarom doe je niet zus, of waarom niet zo?’ Allemaal goed bedoeld, maar juist in de kunst is ze op zoek naar vrijheid. En die vindt ze niet door als een soort ‘one trick pony’ door de galeries te galopperen.

Invloeden

Joke: ‘Ik word als mens gebombardeerd met beelden en berichten. Krant, tv, geluiden op straat; ik verzuip in de informatie. Die schift ik op mijn manier en zet ik om in mijn eigen beelden. Soms géschift, ja. Maar met die chaos schep ik orde in mijn eigen bestaan.’

Werk en leven

Joke Brouwer heeft haar werk de laatste jaren regelmatig geëxposeerd en zal daarmee doorgaan. In haar jeugd hield ze al van tekenen, maar ze deed er verder weinig mee. Pas op 55 –jarige leeftijd besloot ze te gaan studeren aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Ze slaagde voor haar examen in 2001.

De examenbeoordeling: ‘Het geheel heeft een overtuigende, krachtige uitstraling. We vinden je een spannende kunstenaar en een belofte voor de toekomst.’

 

 

‘Especially in art I’m looking for freedom!’

Variation

In her life as an artist Joke wouldn’t be happy if she would express herself only through one kind of art. Some people sometimes consider her a bit headstrong. ‘Joke, why don’t you specialize in portraits?’ ‘Why don’t you do this or why don’t you try that?’ All heartfelt, but especially in art she is looking for freedom. And she won’t find it if she is galloping through the galeries like a kind of one trick pony.

Influences

Joke: ‘As a human being I get bombarded with pictures and messages. Newspapers, television, streetsounds: I get drowned in information. I sort that out in my own way and transform that into my own images. Sometimes those images do look crazy, yes. But with that chaos I create order in my own existence.’

Work and life

Joke Brouwer has regularly exposed her works of art and will continue to do so. Already in her youth she liked drawing, but it was not much more than a hobby. Until she decided – at 55 years of age – to go and study at the Royal Art Academy of The Hague. She passed her exam in 2001.

The exam review: ‘The whole has a convincing, powerful radiation. We consider you a thrilling artist and a promise for the future.’